Dla firm

Psychoedukacja dla biznesu

Prowadzę warsztaty i webinary psychoedukacyjne.

Szerzę wiedzę psychologiczną w organizacjach, szczególnie w obszarach takich jak:

 • skuteczna i zdrowa komunikacja interpersonalna,

 • porozumienie bez przemocy (NVC),

 • rozwiązywanie konfliktów,

 • profilowanie osobowości (model DISC) i usprawnianie komunikacji

  działu sprzedaży z klientami oraz pomiędzy osobami pracowniczymi

 • utrata motywacji i poszukiwanie nowych źródeł motywacji,

 • delegowanie zadań i udzielanie feedbacku,

 • przeprowadzanie trudnych rozmów z osobami pracowniczymi,

 • budowanie kultury odpowiedzialności,

 • zarządzanie stresem, prokrastynacja, i inne.

Szkolenia i rozwój

Wspieram firmy w budowaniu programów rozwojowych dla osób managerskich. Prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i umiejętności managerskich.

Współpracuję z organizacjami pozarządowymi oraz firmami różnych wielkości - od firm rodzinnych po międzynarodowe korporacje.