Osoby indywidualne

Psychoterapia psychodynamiczna

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności z tworzeniem i utrzymywaniem relacji, depresją, lękiem, poczuciem pustki i beznadziei, wspieram osoby w żałobie oraz przeżywające trudności w środowisku zawodowym.

Psychoterapię prowadzę w Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej "Harmonia" (Warszawa Centrum) i Centrum Psychoterapii na Mokotowie w Warszawie. Pracuję również online.

Poradnictwo seksuologiczne

Jako seksuolog pomagam osobom w obszarze: dysfunkcji seksualnych, trudności wynikających z preferencji seksualnych, trudności relacyjnych i innych. Moimi pacjentami są także osoby LGBTQ+, z którymi pracuje nad zaakceptowaniem bądź określeniem swojej orientacji seksualnej czy identyfikacji płciowej, oraz nad radzeniem sobie ze stresem mniejszościowym. Ukończyłem szereg szkoleń związanych z seksualnością.

Psychoterapia par

Pracuję z parami przede wszystkim w oparciu o podejście EFT (Emotionally Focus Therapies for Couples). Pomagam parom zrozumieć nieuświadomione procesy relacyjne, które doprowadziły do osłabienia więzi osób w parze, oraz wspieram osoby partnerskie w odbudowywaniu tej więzi.

Dla firm

Psychoedukacja dla biznesu

Prowadzę warsztaty i webinary psychoedukacyjne.

Szerzę wiedzę psychologiczną w organizacjach, szczególnie w obszarach takich jak:

 • skuteczna i zdrowa komunikacja interpersonalna,

 • porozumienie bez przemocy (NVC),

 • rozwiązywanie konfliktów,

 • profilowanie osobowości (model DISC) i usprawnianie komunikacji

  działu sprzedaży z klientami oraz pomiędzy osobami pracowniczymi

 • utrata motywacji i poszukiwanie nowych źródeł motywacji,

 • delegowanie zadań i udzielanie feedbacku,

 • przeprowadzanie trudnych rozmów z osobami pracowniczymi,

 • budowanie kultury odpowiedzialności,

 • zarządzanie stresem, prokrastynacja, i inne.

Szkolenia i rozwój

Wspieram firmy w budowaniu programów rozwojowych dla osób managerskich. Prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i umiejętności managerskich.

Współpracuję z organizacjami pozarządowymi oraz firmami różnych wielkości - od firm rodzinnych po międzynarodowe korporacje.