Osoby indywidualne

Psychoterapia psychodynamiczna

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności z tworzeniem i utrzymywaniem relacji, depresją, lękiem, poczuciem pustki i beznadziei, wspieram osoby w żałobie oraz przeżywające trudności w środowisku zawodowym.

Psychoterapię prowadzę w Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej "Harmonia" (Warszawa Centrum) i Centrum Psychoterapii na Mokotowie w Warszawie. Pracuję również online.

Poradnictwo seksuologiczne

Jako seksuolog pomagam osobom w obszarze: dysfunkcji seksualnych, trudności wynikających z preferencji seksualnych, trudności relacyjnych i innych. Moimi pacjentami są także osoby LGBTQ+, z którymi pracuje nad zaakceptowaniem bądź określeniem swojej orientacji seksualnej czy identyfikacji płciowej, oraz nad radzeniem sobie ze stresem mniejszościowym. Ukończyłem szereg szkoleń związanych z seksualnością.

Psychoterapia par

Pracuję z parami przede wszystkim w oparciu o podejście EFT (Emotionally Focus Therapies for Couples). Pomagam parom zrozumieć nieuświadomione procesy relacyjne, które doprowadziły do osłabienia więzi osób w parze, oraz wspieram osoby partnerskie w odbudowywaniu tej więzi.